Visioner
2004
68 x 46 cm
Acryl auf Holz, Blattgold